Дэлгэрхангай сум

Дундговь аймаг

Ил тод байдал

"ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧДЫН ЁС ЗҮЙН ДҮРЭМ"