Дэлгэрхангай сум

Дундговь аймаг

Ил тод байдал

"ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧДЫН СУРГАЛТ"-ЫН ХӨТӨЛБӨР