Дэлгэрхангай сум

Дундговь аймаг

Ил тод байдал

"ИРГЭНИЙ ГЭР БҮЛИЙН БАЙДЛЫН БҮРТГЭЛ"