Дэлгэрхангай сум

Дундговь аймаг

Байгууллагууд

"АРГА ЗҮЙЧ Б.СЭЛЭНГЭ"

Төгссөн сургуурль:

2003-2008онд Дархан хотын ШУТИС-н Англи-Орос хэлний орчуулга

2014-2016 онд МУБИС-н СӨБ-н СӨБ-н багш мэргэжилээр тус тус төгссөн.

Боловсролын байгууллагад: 15 жил ажиллаж байна

Мэргэжлийн зэрэг: Заах аргач

Ажил хөдөлмөр: 

2008-2012 онд Дундговь аймгийн Дэлгэрхангай сумын ЕББДС-д Англи хэлний багш

2012-1016 онд Дэлгэрхангай сумын Хүүхдийн цэцэрлэгт Туслах багш

2016-2017 онд Дэлгэрхангай сумын Хүүхдийн цэцэрлэгт Бүлгийн багш

2017 онд Хүүхдийн цэцэрлэгт арга зүйчээр томилогдон өнөөг хүртэл ажиллаж 

Авсан гавъяа шагнал

2018 онд Байгууллагын оны тэргүүн

2022 онд Сумын засаг даргын жуух

2023 онд БШУ-ны ЯАМНЫ ЖУУХ