Дэлгэрхангай сум

Дундговь аймаг

Байгууллагууд

"СОЁЛЫН ТӨВИЙН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН 8 ДУГААР САРЫН МЭДЭЭ"

Дэлгэохангай сумын Соёлын төв төсвийн гүйцэтгэлийн 8-р сарын мэдээ