Дэлгэрхангай сум

Дундговь аймаг

Байгууллагууд

"Бүлгийн багш М.НАРАНЦЭЦЭГ

        Багш М. Наранцэцэг нь 1988 ондДундговь аймшийн Дэлгэрхангай суманд төрсөн.

1995 онд сумын ерөнхийболовсролынсургуульд элсэн орж 2005 онд төгссөж бүрэн дунд боловсрол эзэмшсэн.

2005 онд МУБИС-ын СӨБС-д элсэн орж,2009 онд цэцэрлэгийн багш арга зүйч мэргэжлээрбакалаврын боловсрол эзэмшсэн.

2009 оны 09 сарын 01-с тус хүүхдийнцэцэрлэгт хүмүүжүүлэгч багшаар ажиллаж байна.

Мэргэжил дээшлүүлсэн байдал

2012 онд Сургалтын явцыг ажиглан тэмдэглэл хөтлөнгөө судлах

2013 онд Ардын язгээр урлаг, бий бийлгээ

2013 онд Хэрхэн сурч сургах сурахад тохиолдох саад тэдгээрийг даван гарахад туслах нь

2016 онд БМДИ-ийн 5 дахь жилийн сургалт

2021 онд 10 дахь жилийн үндсэн сургалт

2022 онд БШУГ-н монгол бичгийн батламж

Гаргасан амжилт

·      2013, 2015 онд аймгийн багш нарын баярын Гар бөмбөгийн тэмцээний хүрэл 2017 онд мөнгө, 2019, 2021, 2022 онд алтан медаль

·      2016 онд сумын аваргашалгаруулах гар бөмбөгийн тэмцээнээс хүрэл, 2017 онд мөнгө, 2022 онд алтан медаль

·      2012 онд Ур чадвар-ын аймгийн уралдаан Тусгайбайр

  • Спортын 1-р зэрэг 

Авсан гавьяа шагнал:

1.      2011 онд Байгууллагын оны тэргүүний ажилтан

2.      2013 онд БАУАХолбооны Ачтанбагшцолтэмдэг

3.      2017 онд Байгууллагын оны тэргүүний ажилтан

4.      2014 онд Сумын засаг даргын жуух

5.      2019 онд Шилдэг бүтээлч багш

6.      2022 онд Аймгийн засаг даргын жуух

7.      2022 онд Байгууллагын оны тэргүүний ажилтан

8.     2022 онд Хүүхдэд ээлтэй багш

9.      2023 онд БШУ-ны ЯАМНЫ ЖУУХ бичиг