Дэлгэрхангай сум

Дундговь аймаг

Байгууллагууд

ТУСЛАХ БАГШ Н.НАРАНЦЭЦЭГ

1975 онд Архангай сумын Хашаат  суманд Ноёовын 3 дахь охин болж мэндэлсэн. 1983 онд Дэлгэрхангай сумын найман жилийн дунд сургуульд элсэн орж 1991 онд төгссөн.1991 онд аймгийн 1-р 10 жилийн сургуульд орж  1993 онд 10-р ангийг төгссөн. 2005 оноос тус цэцэрлэгт туслах багшаар ажиллаж байна.

Ажиллах хугацаандаа:

2005 онд Арука төвөөс зохион байгуулсан туслах багш

2006 онд БСШУЯ-аас зохион байгуулсан туслах багш

2008 онд БХАН-с зохион байгуулсан Хүүхэд төвтэй сургат

2014 онд Туслах багшийн мэргэшүүлэх сургалт

2015 онд Туслах багшийн мэргэшүүлэх сургалт

2019 онд Хүүхдийн хөгжилд туслах багшийн оролцоо

2022 онд МУБИС-СӨБС туслах багшийн мэргэшүүлэх сургалт

Авсан гавьяа шагнал:

2007 онд байгууллагын тэргүүний ажилтан

2009 онд Онытэргүүнийажилтан   

2011 онд Дундговь аймаг 70 жилийн ойн медаль

2014 онд Сумын Хүндэт өргөмжлөл

2014 онд Хүндэт өргөмжлөл

2019 онд Сумын засаг даргын жуух

2022 онд Дундговь аймгийн засаг даргын жуух