Дэлгэрхангай сум

Дундговь аймаг

Байгууллагууд

"НЯРАВ Т.МАНДАХСҮРЭН"

Тоглой овогтой Мандахсүрэн нь 1970 онд Дундговь аймгийн Дэлгэрхангай суманд төрсөн.

Мэргэшсэн байдал

1978-1986 онд тус сумын ЕБСургууль

1986-1988 онд Дундговь аймгийн 1-р 10 жилийн сургууль

1988-1989 онд Худалдааны ТМС-ийг худалдагч мэргэжлээр

1999-2002 онд Мандах бүртгэл дээд сургуулийг нягтлан мэргэжлээр

Ажил эрхэлсэн байдал

1989-1995 онд Худалдаа бэлтгэл ангид худалдагч

2000-2014 онд Ариундэлгэрэх ХХК-д нягтлан

2014 оноос тус цэцэрлэгийн нярваар ажиллаж байна.

Мэргэшсэн байдал

2015 онд Нярвын мэргэшүүлэх сургалт

2019 онд Уул уурхай амьдралын мөчлөг сургалт

Гаргасан амжилт

·         2013, 2015 онд аймгийн багш нарын баярын Гар бөмбөгийн тэмцээний хүрэл 2017 онд мөнгө, 2019, 2021, 2022 онд алтан медаль

·         2016 онд сумын аварга шалгаруулах гар бөмбөгийн тэмцээнээс хүрэл, 2017 онд мөнгө, 2022 онд алтан медаль

Авсан гавъяа шагнал

2021 онд Аймгийн засаг даргын жуух

2022 онд Улс хувьсгалын 100 жилийн ойн медаль