Дэлгэрхангай сум

Дундговь аймаг

Байгууллагууд

"ҮЙЛЧЛЭГЧ Т.БЯМБА"

Төмөрбаатар овогтой Бямба нь 1983 онд Дундговь аймгийн төвд төрсөн. 1993-2001 онд Сайхан Овоо сумын ерөнхий боловсролын сургуулийг дүүргэж бүрэн бус дунд боловсрол эзэмшсэн. 1999-2007 онд эцэг эхийн хамт мал маллаж байсан. 2007-2015 онд Дундговь аймгийн Дэлгэрхангай суманд гэр бүлийн хамт мал малласан. 2015-2021 онд Дэлгэрхангай сумын төвд гэр бүлийн хамт амьдарч байсан. 2021 оноос тус цэцэрлэгт үйлчлэгчээр ажиллаж байна.

Авсан гавьяа шагнал

2023онд Сумын засаг даргын жуух бичиг