Дэлгэрхангай сум

Дундговь аймаг

Байгууллагууд

"ЭМЧ М.ДЭЭДЭНЦЭЦЭГ"

Мандал овогтой Дээдэнцэцэг нь 1961 онд Дундговь аймгийн Дэлгэрхангай суманд төрсөн 1970-1978 онд тус сумын ерөнхий боловсролын сургуулийг дүүргэж 1978-1982 онд Дорноговь аймгийн АУДС-ийг эх баригч бага эмч мэргэжлээр суралцан төгссөн. 1982-1991 онд Дэлгэрхангай сумын Номгон бригадын эмчээр, 2001-2008 онд Толь бригадын эмчээр, 2008-2009 онд Улаанбаатар хотын СХД-ийн нэгдсэн эмнэлэгт эх баригч бага эмчээр, 2010-2015 онд Дундговь аймгийн Гурвансайхан сумын ЭМТ-д багийн эмчээр, 2015-2022 онд Дэлгэрхангай сумын ЭМТ-д 4-р багийн эмчээр тус тус ажиллаад тэтгэвэртээ гарсан.  

Авсан гавьяа шагнал

2002 онд Алдарт эхийн одон -2

2002 онд Дэлгэрхангай сумын ЗД-ын жуух

2011 онд “Алтан гарт сувилагч” ТББ

2012 онд ЭМС-ийн 90 жилийн ойн медаль

2012 онд ЭМЯ-ы жуух бичиг

2014 онд Дундговь аймгийн ЗД-ын Хүндэт өргөмжлөл

2018 онд ЭМЯ-ы Тэргүүний ажилтан