Дэлгэрхангай сум

Дундговь аймаг

Байгууллагууд

"ДУНДГОВЬ АЙМГИЙН ДЭЛГЭРХАНГАЙ СУМЫН ХҮҮХДИЙН ЦЭЦЭРЛЭГ"

Дэлгэрхангай сумын аймгийн тэргүүний цэцэрлэг facebook хаяг

Эрхлэгч Д.Будням 99334482, 98843344

Арга зүйч Б.Сэлэнгэ 99777305