Дэлгэрхангай сум

Дундговь аймаг

Байгууллагууд

"ДУНДГОВЬ АЙМГИЙН ДЭЛГЭРХАНГАЙ СУМЫН СОЁЛЫН ТӨВ"

         Түүх: Дэлгэрхангай сумын соёлын төвийн үндэс суурь нь 1920 иод оны сүүлчээр анх Улаан гэр нэртэйгээр байгуулагдаж олон нийтийн дунд урлаг соёлын олон хэлбэрийн ажлыг зохион байгуулсан байдаг .Хүмүүн төрөлхөтөн , Задгай цагаан , Жаахан Дулмаа , Хонин жороо, нийтийн бүжиг Соёл Эрдэнэ , Моторын дуу , Шивээ хиагт дууг дуулж бусдад заадаг байв.1940 өөд онд Улаан булангийн барилга  ашиглалтад оруулж ХЗЭ-ийн байгууллага улс төр хүмүүжил урлаг уран сайхны ажил явуулж байсан. 1962 онд Улаан буланг Соёлын яамны шийдвэрээр клуб , 1991 оноос Соёлын төв нэртэй болгсон .