Дэлгэрхангай сум

Дундговь аймаг

Байгууллагууд

"ДУНДГОВЬ АЙМГИЙН ДЭЛГЭРХАНГАЙ СУМЫН СОЁЛЫН ТӨВ"

        Өрнөхбаяр овогтой Энхсаруул нь 1986 онд Дундговь аймагт дэлгэрхангай суманд төрсөн. 1995 онд Дэлгэрхангай сумы 10 жилийн сургуульд элсэн орж 2005 онд амжилттай төгссөн. 2006 онд Засагт хан дээд сургуульд элсэн орж, банкны эдийн засагч мэргэжлээр суралцсан. 2022 онд сумын засаг даргын өргөмжлөл 2017-2022 онд Дэлгэрхангай сумын Соёлын төвийн няраваар 2022 оноос өвийн ажилтанаар ажиллаж байна.