Дэлгэрхангай сум

Дундговь аймаг

Байгууллагууд

ЗӨӨВРИЙН НОМЫН САН

Хөдөөгийн 4 багт соёлын иж бүрэн үйлчилгээ үзүүллээ. 4 багийн нийт 360 гаруй малчид хамрагдсан. Зөөврийн номын сан , Караоке , Аялгуу хөвөрсөн нутгийнхан урлагийн тоглолт хөтөлбөрт бухиа тэмцээнүүд зэрэг арга хэмжээгээр үйлчилгээ үзүүллээ.