Дэлгэрхангай сум

Дундговь аймаг

Байгууллагууд

"ДЭЛГЭРХАНГАЙ СУМЫН СОЁЛЫН ТӨВ" ӨВӨЛ ЦАГИЙН НЭЭЛТИЙН ТОГЛОЛТ

Соёлын төвийн өвөл цагийн нээлтийн тоглолт Шагайн наадгай морь уралдуулах , хумбарай орхих Соёлын өвийг өвлөн уламлагчдын гар дээрх бүтээл-ийн  , хоол үйлдвэрлэгчдийн бэлэн бүтээгдэхүүн - ний , үзэсгэлэн зэрэг ажил арга хэмжээнүүдийг зохион байгуулан ажиллалаа.