Дэлгэрхангай сум

Дундговь аймаг

Байгууллагууд

СОЁЛЫН БҮТЭЭЧ ҮЙЛДВЭРЛЭЛ

11-12-р ангийн сурагчидын дунд Мануухай УСК, РОР МАNIA цэнгээнт тэмцээн цасны баяр-  хөл бөмбөг чарганы уралдаан олс таталт , АХА , open mic зэрэг тэмцээнүүдийг зохион байгуулсанаар нийт 60 гаруй хүүхдүүд хамрагдаж  нийт дүнгээр Г.Болдмаа багштай 11 -р ангийн сурагчид тэргүүн байранд шалгарлаа.