Дэлгэрхангай сум

Дундговь аймаг

Байгууллагууд

"СОЁЛЫН ТӨВИЙН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН 8 ДУГААР САРЫН МЭДЭЭ"