Дэлгэрхангай сум

Дундговь аймаг

Байгууллагууд

"ДУНДГОВЬ АЙМГИЙН ДЭЛГЭРХАНГАЙ СУМЫН СОЁЛЫН ТӨВ"

Дэлгэрхангай сумын Соёлын төв | Facebook

Дарга-С.Нармандах утас-88012793

Өвийн ажилтан-Ө.Энхсаруул-89246046

Хөгжимийн багш-Д.Эрдэнэчулуун-86859016

Үйлчлэгч-Х.Сэлэнгэмөрөн-98151640

Бүжгийн багш-Д.Батчулуун-95423238