Аймгийн тухай


Эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн үзүүлэлт Дэлгэрэнгүй
1 2023 оны 1 дүгээр сарын эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн үзүүлэлт үзэх
2 2023 оны 2 дугаар сарын эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн үзүүлэлт үзэх
3 2023 оны 3 дугаар сарын эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн үзүүлэлт үзэх
42023 оны 4 дүгээр сарын эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн үзүүлэлт үзэх