ТАСЗӨВЛӨЛ

  1. ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГЫН АЛБАН ҮҮРГИЙГ ТҮР ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ, МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗРЫН ДАРГА Ш.ТӨРБАТ
  2. ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА С.ХУЛАН
  3. САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН ГИШҮҮН, ШҮҮХИЙН ТАМГЫН ГАЗРЫН ДАРГА А.ЛХАГВАСҮРЭН
  4. САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН ГИШҮҮН, ЦАГДААГИЙН ГАЗРЫН ДАРГА Б.МӨНХБАТ
  5. САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН ГИШҮҮН, АЙМГИЙН ТЭРГҮҮЛЭХ АУДИТОР Р.МӨНХТОГТОХ
  6. САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН ГИШҮҮН, СТАТИСТИКИЙН ХЭЛТСИЙН ДАРГА Б.ЭНХТУЯА
  7. САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН ГИШҮҮН, ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ АХМАД АЖИЛТАН С.ПҮРЭВСҮРЭН 


ЦАХИМ ШУУДАН: csc@dundgovi.gov.mn

УТАС: 70592362