Ил тод байдал

ОгнооНэр
Аймгийн ЗДТГ-ын Хяналт шинжилгээ, үнэлгээний хэлтсийн Нутгийн удирдлагын байгуллагын шийдвэрий хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан ахлах2024-03-04Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Хяналт шинжилгээ, үнэлгээний хэлтсийн Нутгийн удирдлагын байгууллагын шийдвэрийн хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан ахлах мэргэжилтний албан тушаалд томилогдохоор нэр дэвшсэн Норовын Дэлгэрмаагийн хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлгийг Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 23 дугаар зүйлийн 23.6 дахь хэсэгт заасныг үндэслэн хянан үзэхэд ашиг сонирхлын зөрчил үүсэх нөхцөл байдал одоогоор тогтоогдоогүй болно.../files/laws/20240304100337Н.Дэлгэрмаа - ХАСУМ.pdf
Төрийн албаны зөвлөлийн Салбар зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга Э.Одончимэг2024-03-04Төрийн албаны зөвлөлийн Салбар зөвлөлийн нарийн бичгийн даргаар томилогдохоор нэр дэвшсэн Энхтуяагийн Одончимэгийн хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлгийг Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 23 дугаар зүйлийн 23.6 дахь хэсэгт заасныг үндэслэн хянахад ашиг сонирхлын зөрчил үүсэх нөхцөл байдлал одоогоор тогтоогдоогүй болно.../files/laws/20240304100346Э.Одончимэг - ХАСУМ.pdf
Орон нутгийн өмчийн газрын дарга С.Хулангийн ХАСУМ хянуулсан дүгнэлт2024-02-14Орон нутгийн өмчийн газрын даргын албан тушаалд томилогдохоор нэр дэвшсэн Сандагийн Хулангийн хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлгийг Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 23 дугаар зүйлийн 23.6 дахь хэсэгт заасныг үндэслэн хянахад ашиг сонирхлын зөрчил үүсэх нөхцөл байдал одоогоор тогтоогдоогүй болно.../files/laws/20240214100224ОНӨГ-ын дарга С.Хулан-ХАСУМ хянуулсан дүгнэлт.pdf
Б.Бүжинлхамын ХАСУМ хянуулсан дүгнэлт2024-01-29Аймгийн ЗДТГ-ын Залуучуудын хөгжлийн төвийн залуучуудын хөгжлийн салбар хамтын ажиллагаа хариуцсан ахлах мэргэжилтний албан тушаалд томилогдохоор нэр дэвшсэн Бавуудоржийн Бүжинлхамын хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлгийг хянуулахад ашиг сонирхлын зөрчил үүсэх нөхцөл байдал одоогоор тогтоогдоогүй болно.../files/laws/20240129120150Б.Бүжинлхам ХАСУМ хянуулсан дүгнэлт-2024 он.pdf
Худалдан авах ажиллаагны газрын дарга Б.Адъяасүрэнгийн ХАСУМ хянуулсан дүгнэлт2024-01-25Худалдан авах ажиллагааны газрын даргад нэр дэвшсэн Б.Адъяасүрэнгийн ХАСУМ-ийг хянуулахад одоогоор ашиг сонирхлын зөрчил тогтоогдоогүй болно.../files/laws/20240125120135ХААГ-ын дарга Б.Адъяасүран ХАСУМ дүгнэлт.pdf
Баянжаргалан сумын Засаг даргын албан тушаалд томилогдохоор нэр дэвшсэн О.Ууганбаатарын ХАСУМ хянуулсан дүгнэлт2023-09-27Баянжаргалан сумын Засаг даргын албан тушаалд нэр дэвшсэн нь Оюуны Ууганбаатарын хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлгийг хянан үзэхэд ашиг сонирхлын зөрчил үүсэх нөхцөл байдал одоогоор тогтоогдоогүй болно.../files/laws/20230927170927Баянжаргалан сумын Засаг даргад нэр дэвшсэн О.Ууганбаатарын ХАСУМ хянуулсан дүгнэлт.pdf
"Дундговь-Ус" ОНӨААТҮГ-ын ерөнхий нягтлан бодогч Ч.Хүүхэнбаатарын ХАСУМ хянуулсан дүгнэлт2023-09-25"Дундговь-Ус" ОНӨААТҮГ-ын ерөнхий нягтлан бодогчоор томилогдохоор нэр дэвшсэн Чойжилсүрэнгийн Хүүхэнбаатарын хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлгийг хянуулахад одоогоор ашиг сонирхлын зөрчил үүсэх нөхцөл байдал одоогоор тогтоогдоогүй болно.../files/laws/20230925150918Ч.Хүүхэнбаатар-ХАСУМ 2023.pdf
Эрүүл мэндийн газрын дарга Б.Алтантөгсийн ХАСУМ дүгнэлт2023-09-12Аймгийн Эрүүл мэндийн газрын даргаар  томилогдохоор нэр дэвшсэн Базарваанийн Алтантөгсийн хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлгийг хянан үзэхэд ашиг сонирхлын зөрчил үүсэх нөхцөл байдал одоогоор тогтоогдоогүй болно.../files/laws/20230912170914ЭМГ-ын дарга Б.Алтантөгсийн ХАСУМ хянуулсан дүгнэлт.pdf
Аймгийн Төв номын сангийн захирлын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч А.Нансалмаагийн ХАСУМ хянуулсан дүгнэлт2023-07-05

Аймгийн Төв номын сангийн захирлын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэхээр нэр дэвшсэн Аръяабал овогтой Нансалмаагийн Хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлэг хянуулсан Авлигатай тэмцэх газрын дүгнэлтийг байршуулав.../files/laws/А.Нансалмаа ХАСУМ-2023.pdf


05/99872023-06-07Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтсийн дарга Н.Түвшинжаргалын ХАСУМ хянуулсан дүгнэлт.../files/laws/ТЗУХ-ийн дарга Н.Түвшинжаргалын ХАСУМ хянуулсан дүгнэлт-2023.pdf
Баянжаргалан сумын Засаг даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч Б.Золзаяагийн ХАСУМ2023-05-17../files/laws/Баянжаргалан сумын Засаг даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэхээр нэр дэвшсэн Б.Золзаяа-ХАСУМ.pdf
2023-04-07Сайхан-Овоо сумын Засаг даргад нэр дэвшсэн Г.Лувсанрагвагийн ХАСУМ хянуулсан дүгнэлт
2023-03-27"Дундговь-Ус" ОНӨААТҮГ-ын ерөнхий нягтлан бодогчид нэр дэвшсэн Б.Сумьяасүрэнгийн ХАСУМ хянуулсан дүгнэлт
2023-03-27Аймгийн Төв номын сангийн ахлах нягтлан бодогчид нэр дэвшсэн М.Уранмягмарын ХАСУМ хянуулсан дүгнэлт
2023-03-01Аймгийн ЗДТГ-ын даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэхээр нэр дэвшсэн Л.Баярсайханы ХАСУМ хянуулсан дүгнэлт
2023-03-01Аймгийн ЗДТГ-ын ХБТХОХ-ийн даргад нэр дэвшсэн Л.Доржбатын ХАСУМ хянуулсан дүгнэлт
2023-03-01Насан туршийн боловсролын төвийн захирлын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч Б.Болдбаатарын ХАСУМ хянуулсан дүгнэлт
2023-03-01Говь-Угтаал сумын Засаг даргад нэр дэвшсэн Т.Ариунаагийн ХАСУМ хянуулсан дүгнэлт
2023-02-16Дэлгэрхангай сумын Засаг даргад нэр дэвшсэн Ц.Одбаярын ХАСУМ хянуулсан дүгнэлт
2023-01-30Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын албаны даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч С.Бархасмаагийн ХАСУМ хянуулсан дүгнэлт