Нутгийн удирдлага

Хаяг.  Нутгийн удирдлагын ордон, С.Буяннэмэхийн өргөн чөлөө 2-205, 7-р баг, Сайнцагаан сум, Дундговь аймаг. зип: 48090

Цахим шуудан: info@dundgovi.gov.mn 

Цахим хууудас: www.dundgovi.gov.mn

Фэйсбүүк хуудас:  Дундговь аймаг Засаг даргын Тамгын газар

Утас: 7059106, 70593833

Факс: (976) 70592494

Харъяа байгууллагуудын удирдлагын утасны дугаар