Баримт бичиг

Сумдад ажиллаж буй "Эрх зүйн хөтөч"-үүд

"Бүх нийтийн эрх зүйн боловсролыг дээшлүүлэх үндэсний хөтөлбөр"-ийг хэрэгжүүлэх хүрээнд сумдад бэлтгэгдсэн "Эрх зүйн хөтөч"-үүдийн мэдээллийг шинэчлэн байршуулав.


Сумдын эрх зүйн хөтөчүүдийн мэдээллийг харах