Баримт бичиг

ОгнооНэр
А/2952023-05-19Сувилагч, эмнэлгийн тусгай мэргэжилтнүүдийн дунд хэлэлцүүлэг зохион байгуулах тухай
А/4012023-05-17Хөрөнгө гаргах тухай
А/3072023-05-15"Соёлын сэргэлт-2023" аяныг зохион байгуулах ажлын томилох тухай
А/3062023-05-15Зардал гаргах тухай
А/3032023-05-12Газар эзэмшүүлэх эрхийг шилжүүлэх тухай
А/3022023-05-12Газар эзэмшүүлэх эрхийг шилжүүлэх тухай
А/3012023-05-12Газар эзэмшүүлэх тухай
А/3002023-05-12Газар эзэмшүүлэх хэмжээ өөрчлөх тухай
А/2992023-05-12Зардал гаргах тухай
А/2982023-05-12Ахмадын урлагийн VII бага наадам зохион байгуулаах тухай
А/2972023-05-12Төв халхын дуулалт жүжгийн театрт дэмжлэг үзүүлэх тухай
А/2962023-05-12Дэмжлэг үзүүлэх тухай
А/3052023-05-12Газар эзэмшүүлэх эрхийг шилжүүлэх тухай
А/3042023-05-12Газар эзэмшүүлэх эрхийг шилжүүлэх тухай
А/2922023-05-11Эрх шилжүүлэх тухай
А/2912023-05-11"Брайль цонх" сургалтад шаардагдах хөрөнгө гаргах тухай
А/2902023-05-11Газар хөдлөлтийн гамшгаас урьдчилан сэргийлэх, эрсдлийг бууруулах, бэлэн байдлыг хангах байнгын ажиллагаатай дэд зөвлөл байгуулах тухай
А/2882023-05-11Зардал гаргах тухай
А/2872023-05-11Ажлын хэсэг байгуулах тухай
А/2942023-05-11Ажлын хэсэг байгуулах тухай