ТАСЗӨВЛӨЛ

ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ БАЙГУУЛЛАГЫН ТӨСВИЙН ШУУД ЗАХИРАГЧИЙН СУЛ ОРОН ТООНУУДЫН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТ ЗАРЛАГДЛАА

Төрийн үйлчилгээний байгууллагын төсвийн шууд захирагчийн 11 сул орон тооны сонгон шалгаруулалт зарлагдлаа. Шалгалтын бүртгэл 2021 оны 10 дугаар сарын 05-ны өдрийн 09.00-17.00 цагийн хооронд цахимаар явагдана. Шалгалт 2021 оны 10 дугаар сарын 07-ны өдрийн 09.00 цагт эхлэнэ. Бүртгүүлэхийг хүсэгчид зар дээр байгаа мэдээллийн дагуу цахимаар бүртгүүлнэ. Хугацаа хоцорсон тохиолдолд бүртгэлийн систем хаагдахыг анхаарна уу.


1. Луус сумын Соёлын төвийн дарга
2. Дэлгэрхангай сумын Соёлын төвийн дарга
3. Говь-Угтаал сумын ЕБС-ийн захирал
4. Сайхан-Овоо сумын ЕБС-ийн захирал
5. Цагаандэлгэр сумын ЕБС-ийн захирал
6. Сайнцагаан сумын Цэгц билиг сургуулийн захирал
7. Адаацаг сумын ЕБС-ийн захирал
8. Өлзийт сумын цэцэрлэгийн эрхлэгч
9. Адаацаг сумын цэцэрлэгийн эрхлэгч
10. Гурвансайхан сумын цэцэрлэгийн эрхлэгч
11. Өндөршил сумын цэцэрлэгийн эрхлэгч 

 Утас. 70592362