ТАСЗӨВЛӨЛ

2024 оны 2 дугаар улиралд Төрийн жинхэнэ албаны нөөцөд бүртгэгдсэн иргэдийн жагсаалт

Төрийн жинхэнэ албаны нөөц бүрдүүлэх 2024 оны 2 дугаар улирлын ерөнхий шалгалт улс орон даяар 2024 оны 05 дугаар сарын 22-24 -ний өдрүүдэд зохион байгуулагдсан.

2024 оны 1 дүгээр улиралд Төрийн жинхэнэ албаны нөөцөд бүртгэгдсэн иргэдийн жагсаалт

Төрийн жинхэнэ албаны нөөц бүрдүүлэх 2024 оны 1 дүгээр улирлын ерөнхий шалгалт улс орон даяар 2024 оны 03 дугаар сарын 13-15-ны өдрүүдэд зохион байгуулагдсан.