ТАСЗӨВЛӨЛ

ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ ГҮЙЦЭТГЭХ АЛБАН ТУШААЛЫН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР

       Төрийн захиргааны гүйцэтгэх болон туслах түшмэлийн албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын бүртгэл 4 сарын 9-29-ний хооронд  явагдаж байна. туслах түшмэлийн сонгон шалгаруулалт 5 сарын 9 нд гүйцэтгэх албан тушаалын сонгон шалгаруулалт 5 сарын 10 нд явагдана. 

дэлгэрэнгүйг эндээс харна уу