ТАСЗӨВЛӨЛ

Төрийн албаны зөвлөлийн Дундговь аймаг дах салбар зөвлөлийн гишүүнээр томилох тухай

     Төрийн албаны зөвлөлийн Дундговь аймаг дах салбар зөвлөлийн гишүүнээр аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын нарийн бичгийн дарга Ш.Энхсүх, Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтсийн дарга Н.Түвшинжаргал нарыг Төрийн албаны зөвлөлийн 2024 оны 04 сарын 10-ны өдрийн 114 дүгээр тогтоолоор Дундговь аймгийн салбар зөвлөлийн гишүүнээр  томиллоо.

дэлгэрэнгүйг эндээс харна уу