ТАСЗӨВЛӨЛ

2020 оны төрийн албаны ерөнхий шалгалтын нөөцийн жагсаалт

2020 оны төрийн албаны ерөнхий шалгалт өгч Төрийн жинхэнэ албаны нөөцөд бүртгэгдсэн иргэд Сонгон шалгаруулалт 2020-11-12 Төрийн албаны зөвлөлийн 2020 оны 11 дүгээр сарын 11-ний өдрийн 371 дүгээр тогтоолоор Төрийн жинхэнэ албаны нөөцөд бүртгэгдсэн иргэдийн мэдээлэл

Нөөцийн бүртгэлийг ЭНД дарж үзнэ үү.