ТАСЗӨВЛӨЛ

2024 оны 1 дүгээр улиралд Төрийн жинхэнэ албаны нөөцөд бүртгэгдсэн иргэдийн жагсаалт

    Энэ удаагийн шалгалтад улсын хэмжээнд 4259 иргэн оролцохоор бүртгүүлж, 3268 иргэн шалгалтад хамрагдаж 462 иргэн тэнцсэн байна. Манай аймгаас 4 иргэн тэнцсэн.  Төрийн албаны зөвлөлийн 2024 оны 03 дугаар сарын 27-ны өдрийн Төрийн жинхэнэ албаны нөөцөд бүртгэх 100 дугаар тогтоол гарсан. 

Нөөцөд бүртгэлтэй иргэдийн нэрсийн жагсаалтын дэлгэрэнгүйг эндээс үзнэ үү