Ил тод байдал

2021 ОНД АЙМГИЙН ХЭМЖЭЭНД ГЭР БҮЛИЙН ХЭРЭГЦЭЭНИЙ ЗОРИУЛАЛТААР ИРГЭНД ӨМЧЛҮҮЛЭХ ГАЗРЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ