Ил тод байдал

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХЫГ ЗӨВШӨӨРСӨН УЛСЫН КОМИССЫН ДҮГНЭЛТ