Ил тод байдал

МЭДЭЭЛЭЛ ХАРИУЦАГЧИЙН ЗАРДЛААР СУРАЛЦАГЧДЫН ГЭРЭЭНИЙ МЭДЭЭЛЭЛ

Дундговь аймагт хэрэгжүүлж буй “Хүний нөөцийг хөгжүүлэх” дэд хөтөлбөрийн хүрээнд орон нутагт зайлшгүй шаардлагатай боловсон хүчнийг бэлтгэх зорилгоор эрүүл мэнд, боловсрол, хөдөө аж ахуйн салбарт суралцаж буй төгсөх курсийн 35 оюутанд нийт 70,6 сая төгрөгийн дэмжлэг үзүүлж, өнөөдөр хамтын ажиллагааны гэрээ байгуулж байна.Мөн тус хөтөлбөрийн хүрээнд Удирдлагын академийн мэргэшүүлэх сургалтад албан хаагчдыг хамруулж, эрүүл мэндийн салбарын 7 албан хаагчид магистрын сургалтын төлбөрийн дэмжлэг үзүүлээд байгаа юм.

Суралцагчдын гэрээ 2022-2023 /1-р хэсэг/ дэлгэрэнгүй үзэх


Суралцагчдын гэрээ 2022-2023 /2-р хэсэг/ дэлгэрэнгүй үзэх