Ил тод байдал

2020 оны 1-р улиралд Дундговь аймгийн төрийн захиргааны байгууллага, албан тушаалтанд хандаж иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлт

Аймгийн хэмжээнд иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлыг хүлээн авч барагдуулах, шийдвэрлэлтэнд хяналт тавих, мэдээлэх журмын дагуу Засаг даргын Тамгын газрын 6 хэлтэс, 15 сум, 22 газар агентлагууд иргэдээс өргөдөл гомдол санал хүсэлтийг утсаар, цахимаар, бичгээр, авч шийдвэрлэн явцын мэдээллийг 7 хоног бүр төрийн байгууллагын Эйбль цахим програмд байршуулан олон нийтэд мэдээллэн ажиллаж байна.

2020 оны 1-р улиралд дундговь аймгийн төрийн захиргааны байгууллага, албан тушаалтанд хандаж иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн тайлангийн дэлгэрэнгүйг ЭНД ДАРЖ үзнэ үү.