Ил тод байдал

Өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлт шийдвэрлэлтийн тайлан /2021.02.22-ны байдлаар/

2021 оны 2 дугаар сарын 22-ны байдлаар Дундговь аймгийн хэмжээнд: Иргэдээс нийт 3239 өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлт ирүүлснээс 3085 өргөдөл, гомдол, санал хүсэлтийг хуулийн хугацаанд шийдвэрлэж 95,2%-ийн гүйцэтгэлтэй одоогоор 154 өргөдөл, гомдол, санал хүсэлт шийдвэрлэлтийн шатандаа байна.