Ил тод байдал

ДУНДГОВЬ АЙМГИЙН 2022 ОНЫ НЭГДҮГЭЭР УЛИРЛЫН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ, САНАЛ, ХҮСЭЛТ ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН БАЙДАЛ

2022 оны нэгдүгээр улирлын байдлаар нийт 2134 өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлт ирүүлснээс 2009 өргөдөл, гомдол, санал хүсэлтийг хуулийн хугацаанд шийдвэрлэж 94,1%-ийн гүйцэтгэлтэй одоогоор 125 өргөдөл, гомдол, санал хүсэлт шийдвэрлэлтийн шатандаа байна.

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл үзэх