Ил тод байдал

ДУНДГОВЬ АЙМГИЙН 2022 ОНЫ 3-Р УЛИРЛЫН ӨРГӨДӨЛ ГОМДОЛ, САНАЛ ХҮСЭЛТ ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН БАЙДАЛ

2022 оны гуравдугаар улирлын байдлаар Дундговь аймгийн Засаг даргын Тамгын газар болон 15 сум, 17 агентлагт хандаж иргэдээс биеэр, цахимаар, утсаар, бичгээр, нийт 3076 өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлт ирүүлснээс 2944 өргөдөл, гомдол, санал хүсэлтийг хуулийн хугацаанд шийдвэрлэж 95,7%-ийн гүйцэтгэлтэй одоогоор 132 өргөдөл, гомдол, санал хүсэлт шийдвэрлэлтийн шатандаа байна.

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл үзэх