Ил тод байдал

ИРГЭДТЭЙ ХИЙХ УУЛЗАЛТ ХЭЛЭЛЦҮҮЛГИЙН ХӨТӨЛБӨР