Ил тод байдал

“ЗӨВ ЗӨВД ШУДАРГА ЗӨВ” СЭДЭВТ АЯНЫ ХҮРЭЭНД ХИЙГДСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН