Ил тод байдал

БҮХ НИЙТИЙН ЭРХ ЗҮЙН БОЛОВСРОЛЫГ ДЭЭШЛҮҮЛЭХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨРИЙН 2020 ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН ТАЙЛАН