Ил тод байдал

Авлигын эсрэг үйл ажилагааны 2021 оны эхний хагас жилийн тайлан