Ил тод байдал

Олон улсын авлигын эсрэг өдрөөр зохион байгуулсан ажлын тайлан-2021