Ил тод байдал

Орон нутагт нэн шаардлагатай боловсон хүчин бэлтгэлээ

Дундговь аймгийн "Хүний нөөцийг хөгжүүлэх" дэд хөтөлбөрөөр 2022 онд Боловсрол, Эрүүл мэнд, Хөдөө аж ахуй, Мал эмнэлгэ,  Инженер, Эрх зүй, Соёл урлаг,  Нягтлан бодогч,  Газар зохион байгуулалт, хот төлөвлөлт мэргэжлээр суралцаж буй 35 оюутантай гэрээ байгуулан орон нутагт нэн шаардлагатай боловсон хүчнийг бэлтгээд байна.