Баримт бичиг

ОгнооНэр
А/2542023-04-24Зардал гаргах тухай
А/2532023-04-24Гэрээ байгуулах тухай
А/2522023-04-24Зардал гаргах тухай
А/2552023-04-24Сумдын баяр наадмыг тэмдэглэх хугацааг тогтоох тухай
А/2512023-04-21Газар эзэмшүүлэх эрхийг хүчингүй болгох тухай
А/2502023-04-21Газар эзэмшүүлэх эрхийг хүчингүй болгох тухай
А/2492023-04-21Ариун цэврийн өрөөгөөр иргэд жуулчид чөлөөтэй үйлчлүүлэх тухай
А/2482023-04-19Гэрээ байгуулах тухай
А/2472023-04-19Үйлчилгээний цэгийн тоног төхөөрөмж хүлээн авах комисс томилох тухай
А/2462023-04-19Сургалтын төлбөрийн дэмжлэг үзүүлэх тухай
А/2442023-04-19Хот тохижуулах гарын албан хэрэгцээнд унивесал трактор хүлээн авах комисс томилох тухай
А/2452023-04-19Дундговь айгийн боловсролд хамрагдалтыг дэмжих зөвлөлийг шинэчлэн байгуулах тухай
А/2282023-04-17Үнэлгээний хороо байгуулах тухай
А/2262023-04-17Үнэлгээний хороо байгуулах тухай
А/2272023-04-17Үнэлгээний хороо байгуулах тухай
А/2412023-04-17Үнэлгээний хороо байгуулах тухай
А/2342023-04-17Ажлын хэсэг байгуулах тухай
А/2422023-04-17Тэргүүлэх чиглэл батлах тухай
А/2242023-04-17Залуус хорооллын нийтийн эзэмшлийн зам талбай тохижилтын ажлын гэрээг цуцлах тухай
А/2232023-04-17Улсын үзлэг зохион байгуулах ажлын хэсэг байгуулах тухай