Баримт бичиг

ОгнооНэр
А/2312023-04-17Үнэлгээний хороо байгуулах тухай
А/2302023-04-17Үнэлгээний хороо байгуулах тухай
А/2252023-04-17Үнэлгээний хороо байгуулах тухай
А/2392023-04-17Үнэлгээний хороо байгуулах тухай
А/2382023-04-17Үнэлгээний хороо байгуулах тухай
А/2372023-04-17Үнэлгээний хороо байгуулах тухай
А/2362023-04-17Үнэлгээний хороо байгуулах тухай
А/2352023-04-17Үнэлгээний хороо байгуулах тухай
А/2342023-04-17Үнэлгээний хороо байгуулах тухай
А/2332023-04-17Үнэлгээний хороо байгуулах тухай
А/2322023-04-17Үнэлгээний хороо байгуулах тухай
А/2292023-04-17Үнэлгээний хороо байгуулах тухай
А/2222023-04-14Малын сэг зэм устгал, халдваргүйтэлийн сарын аян зохион байгуулах тухай
А/2212023-04-14Хязгаарлалтын дэглэм цуцлах тухай
А/2182023-04-13Бэлчээрийн хөнөөлт үлийн цагаан оготнотой микробиологийн аргаар тэмцэх ажлыг зохион байгуулах
А/2142023-04-13Аймгийн Онцгой байдлын газартай гэрээ байгуулах тухай
А/2152023-04-13Гэрээ байгуулах тухай
А/2162023-04-13Гэрээ байгуулах тухай
А/2192023-04-13Шүлхий өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх дархлаажуулалтын ажлыг зохион байгуулах тухай
А/2202023-04-13Ээлжийн амралтын хуваарь батлах тухай