Баримт бичиг

ОгнооНэр
А/2322023-04-17Үнэлгээний хороо байгуулах тухай
А/2312023-04-17Үнэлгээний хороо байгуулах тухай
А/2302023-04-17Үнэлгээний хороо байгуулах тухай
А/2292023-04-17Үнэлгээний хороо байгуулах тухай
А/2282023-04-17Үнэлгээний хороо байгуулах тухай
А/2262023-04-17Үнэлгээний хороо байгуулах тухай
А/2272023-04-17Үнэлгээний хороо байгуулах тухай
А/2412023-04-17Үнэлгээний хороо байгуулах тухай
А/2342023-04-17Ажлын хэсэг байгуулах тухай
А/2422023-04-17Тэргүүлэх чиглэл батлах тухай
А/2242023-04-17Залуус хорооллын нийтийн эзэмшлийн зам талбай тохижилтын ажлын гэрээг цуцлах тухай
А/2232023-04-17Улсын үзлэг зохион байгуулах ажлын хэсэг байгуулах тухай
А/2222023-04-14Малын сэг зэм устгал, халдваргүйтэлийн сарын аян зохион байгуулах тухай
А/2212023-04-14Хязгаарлалтын дэглэм цуцлах тухай
А/2202023-04-13Ээлжийн амралтын хуваарь батлах тухай
А/2192023-04-13Шүлхий өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх дархлаажуулалтын ажлыг зохион байгуулах тухай
А/2182023-04-13Бэлчээрийн хөнөөлт үлийн цагаан оготнотой микробиологийн аргаар тэмцэх ажлыг зохион байгуулах
А/2172023-04-13ХУР-ДАН системийн тохижилтыг хүлээн авах комисс томилох тухай
А/2162023-04-13Гэрээ байгуулах тухай
А/2152023-04-13Гэрээ байгуулах тухай