Баримт бичиг

ОгнооНэр
А/2172023-04-13ХУР-ДАН системийн тохижилтыг хүлээн авах комисс томилох тухай
А/2132023-04-11Үнэлгээний хороо байгуулах тухай
А/2122023-04-11Цахим хуудас хөгжүүлэлтийн ажлын хэсэг байгуулах тухай
А/2112023-04-11Сургалт, семина, цэргийн насны залуучуудад эрүүл мэндийн үзлэг, зохион байгуулах тухай
А/2102023-04-09Орон нутгийн багш нарын мэргэжлийн онол, заах арга зүйг дээшлүүлэх сургалтыг зохион байгуулахад дэмжлэг үзүүлэх тухай
А/2052023-04-07Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай
А/2062023-04-07Зардал гаргах тухай
А/2072023-04-07Ажил хүлээлцэх ажлын хэсэг байгуулах тухай
А/2082023-04-072023 оны нэгдүгээр ээлжийн цэрэг татлага явуулах тухай
А/2092023-04-07Үзлэг, шалгалт явуулах тухай
А/1992023-04-06Газар эзэмшүүлэх эрхийг шилжүүлэх тухай
А/1862023-04-06Сургалтын төлбөрийн дэмжлэг үзүүлэх тухай
А/1872023-04-06Зардал гаргах тухай
А/1882023-04-06Нэмэлт гэрээ байгуулах тухай
А/1892023-04-06Нэмэлт гэрээ байгуулах тухай
А/1902023-04-06Хязгаарлалтын дэглэм тогтоох тухай
А/1912023-04-06Зардал гаргах тухай
А/1932023-04-06Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрөл олгох тухай
А/1922023-04-06Ашигт малтмал тээвэрлэлтийн чиглэл батлах тухай
А/1932023-04-06Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрөл олгох тухай