Баримт бичиг

ОгнооНэр
А/2142023-04-13Аймгийн Онцгой байдлын газартай гэрээ байгуулах тухай
А/2132023-04-11Үнэлгээний хороо байгуулах тухай
А/2122023-04-11Цахим хуудас хөгжүүлэлтийн ажлын хэсэг байгуулах тухай
А/2112023-04-11Сургалт, семина, цэргийн насны залуучуудад эрүүл мэндийн үзлэг, зохион байгуулах тухай
А/2102023-04-09Орон нутгийн багш нарын мэргэжлийн онол, заах арга зүйг дээшлүүлэх сургалтыг зохион байгуулахад дэмжлэг үзүүлэх тухай
А/2092023-04-07Үзлэг, шалгалт явуулах тухай
А/2082023-04-072023 оны нэгдүгээр ээлжийн цэрэг татлага явуулах тухай
А/2072023-04-07Ажил хүлээлцэх ажлын хэсэг байгуулах тухай
А/2062023-04-07Зардал гаргах тухай
А/2052023-04-07Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай
А/2042023-04-06Газар эзэмшүүлэх эрхийг шилжүүлэх тухай
А/1942023-04-06Газар эзэмшүүлэх хэмжээ өөрчлөх тухай
А/1952023-04-06Газар эзэмшүүлэх эрхийг шилжүүлэх тухай
А/1962023-04-06Газар эзэмшүүлэх эрхийг шилжүүлэх тухай
А/1972023-04-06Газар эзэмшүүлэх эрхийг шилжүүлэх тухай
А/1982023-04-06Зураг төсөв хүлээн авах тухай
А/1992023-04-06Газар эзэмшүүлэх эрхийг шилжүүлэх тухай
А/2002023-04-06Газар эзэмшүүлэх эрхийг шилжүүлэх тухай
А/2012023-04-06Газар эзэмшүүлэх эрхийг шилжүүлэх тухай
А/2022023-04-06Газар эзэмшүүлэх эрхийг шилжүүлэх тухай