Ил тод байдал

ОгнооНэр
2023-01-18Хот тохижуулах газар ОНӨААТҮГ-ын захирлын албан тушаалд нэр дэвшигч Д.Очбадрахын ХАСУМ дүгнэлт
2023-01-16Аймгийн Музейн захирлын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгүүлэхээр Баатар овогтой Баярмаагийн ХАСУМ хянуулсан дүгнэлт
2022-10-11Аймгийн ЗДТГ-ын Хяналт шинжилгээ үнэлгээний хэлтсийн даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэхээр нэр дэвшсэн Дашцэрэнгийн Даариймаагийн ХАСУМ хянуулсан дүгнэлт
2022-10-11Аймгийн ЗДТГ-ын Үйлчилгээний албаны даргад нэр дэвшсэн Эрдэнэбатын Эрдэнэжаргалын ХАСУМ хянуулсан дүгнэлт
2022-09-12СТСХ-ийн Төсвийн орлого хариуцсан мэргэжилтэнд нэр дэвшсэн Т.Урангуагийн ХАСУМ хянуулсан дүгнэлт
2022-09-07Цагаандэлгэр сумын Засаг даргад нэр дэвшсэн А.Эрдэнэсайханы ХАСУМ хянуулсан дүгнэлт
2022-09-07Санхүү, төрийн сангийн мэргэжилтэн П.Уртнасангийн ХАСУМ хянуулсан дүгнэлт
2022-07-25Аймгийн ЗДТГ-ын СТСХ-ийн төсвийн орлого хариуцсан мэргэжилтэнд нэр дэвшсэн Ж.Баярсайханы ХАСУМ хянуулсан дүгнэлт
2022-07-05Биеийн тамир, спортын газрын даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч А.Отгонбаатарын хянуулсан дүгнэлт
2022-06-17ОНӨГ-ын даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч Б.Адъяасүрэнгийн ХАСУМ хянуулсан дүгнэлт
2022-05-30БТСГ-ын даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч Б.Дашбилэгийн ХАСУМ
2022-05-10Аймгийн ЗДТГ-ын СТСХ-ийн төсвийн ерөнхий нягтлан бодогчид нэр дэвшсэн С.Адъяасүрэн, нягтлан бодох бүртгэлийн ахлах мэргэжилтэнд нэр дэвшсэн Г.Мөнхбаясгалан нарын ХАСУМ хянуулсан дүгнэлт
2022-03-09Нийгмийн бодлогын хэлтсийн даргад нэр дэвшигч Н.Эрдэнэ-Очирын ХАСУМ хянасан дүгнэлт
2022-02-25Цагаандэлгэр сумын Засаг даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч Н.Батгэрэл, Дэрэн сумын "Эрдэм шинжилгээ, туршил үйлчилгээ" ОНӨААТҮГ-ын дарга Д.Мөнхбадрах нарын ХАСУМ
2022-02-25Аймгийн ЗДТГ-ын нягтлан бодогчийн үүргийг хавсран гүйцэтгэгч Н.Энхмартын ХАСУМ
2022-02-11Соёлын хэлтсийн даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч Х.Цогзолмаагийн ХАСУМ хянуулсан дүгнэлт
2022-01-31Боловсрол, шинжлэх ухааны газрын дарга Ц.Уранбямбын ХАСУМ-ийн хянасан дүгнэлт
2022-01-31Соёлын хэлтсийн даргад нэр дэвшсэн Н.Эрдэнэ-Очирын ХАСУМ хянуулсан дүгнэлт
2021-12-16Аймгийн ЗДТГ-ын ХОХБТХ-ийн эдийн засаг, төлөвлөлтийн бодлого хариуцсан ахлах мэргэжилтэнд нэр дэвшсэн Ж.Уянгын ХАСУМ хянуулсан дүгнэлт
2021-12-08Аймгийн Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны даргаар томилогдох Сумъяагийн Энхжаргалын ХАСУМ хянуулсан дүгнэлт