ТАСЗӨВЛӨЛ

ОгнооНэр
072023-02-14М.ЗОЛБООГ ГЭР БҮЛ, ХҮҮХЭД, ЗАЛУУЧУУДЫН ХӨГЖЛИЙН ГАЗРЫН ХУУЛЬ, ЭРХ ЗҮЙ, ХАМТЫН АЖИЛЛАГАА ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТНИЙ АЛБАН ТУШААЛД НЭР ДЭВШҮҮЛЭХ ТУХАЙ
082023-02-14Б.УРАНБАЙГАЛИЙГ ГЭР БҮЛ, ХҮҮХЭД, ЗАЛУУЧУУДЫН ХӨГЖЛИЙН ГАЗРЫН ГЭР БҮЛИЙН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН АХЛАХ МЭРГЭЖИЛТНИЙ АЛБАН ТУШААЛД НЭР ДЭВШҮҮЛЭХ ТУХАЙ
092023-02-14Т.УРАНСАЙХАНЫГ БОЛОВСРОЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ ГАЗРЫН ЦАХИМ ТЕХНОЛОГИ, МЭДЭЭЛЛИЙН СҮЛЖЭЭ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТНИЙ АЛБАН ТУШААЛД НЭР ДЭВШҮҮЛЭХ ТУХАЙ
102023-02-14Д.АНХЦЭЦЭГИЙГ БОЛОВСРОЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ ГАЗРЫН БАЙГАЛИЙН УХААНЫ БОЛОВСРОЛ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТНИЙ АЛБАН ТУШААЛД НЭР ДЭВШҮҮЛЭХ ТУХАЙ
112023-02-14Х.ОЮУНБИЛЭГИЙГ ТАТВАРЫН ХЭЛТСИЙН ЦАГААНДЭЛГЭР СУМЫН ТАТВАРЫН УЛСЫН БАЙЦААГЧИЙН АЛБАН ТУШААЛД НЭР ДЭВШҮҮЛЭХ ТУХАЙ
122023-02-14Г.ОЮУНТУНГАЛАГИЙГ АЙМГИЙН ЗДТГ-ЫН ТЗУХ-ИЙН ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ-ОЛОН НИЙТИЙН МЭДЭЭЛЛИЙН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТНИЙ АЛБАН ТУШААЛД НЭР ДЭВШҮҮЛЭХ ТУХАЙ
132023-02-14Т.УРАНГУАГ АЙМГИЙН ЗДТГ-ЫН САНХҮҮ, ТӨРИЙН САНГИЙН ХЭЛТСИЙН ТӨРИЙН САНГИЙН МЭРГЭЖИЛТНИЙ АЛБАН ТУШААЛД НЭР ДЭВШҮҮЛЭХ ТУХАЙ
142023-02-14Б.ШИНЭБАЯРЫГ СОЁЛ УРЛАГИЙН ГАЗРЫН СОЁЛ, ГЭГЭЭРЛИЙН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТНИЙ АЛБАН ТУШААЛД НЭР ДЭВШҮҮЛЭХ ТУХАЙ
152023-02-14Л.МӨНХЗУЛЫГ САЙНЦАГААН СУМЫН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГЫН АЛБАН ТУШААЛД НЭР ДЭВШҮҮЛЭХ ТУХАЙ
172023-02-14Ч.ҮҮРЦАЙХЫГ ЭРДЭНЭДАЛАЙ СУМЫН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН АЖЛЫН АЛБАНЫ МЭРГЭЖИЛТНИЙ АЛБАН ТУШААЛД НЭР ДЭВШҮҮЛЭХ ТУХАЙ
262023-02-14Б.САЙХАНТУЯАГ ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИЙН ГАЗРЫН ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГАА ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТНИЙ АЛБАН ТУШААЛД НЭР ДЭВШҮҮЛЭХ ТУХАЙ
252023-02-14Б.УРАНЖАРГАЛЫГ САЙНЦАГААН СУМЫН ЗДТГ-ЫН ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙ НЯГТЛАН БОДОГЧИЙН АЛБАН ТУШААЛД НЭР ДЭВШҮҮЛЭХ ТУХАЙ
242023-02-14Н.ГАНБАТЫГ ГОВЬ-УГТААЛ СУМЫН ЗДТГ-ЫН ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙ НЯГТЛАН БОДОГЧИЙГ АЛБАН ТУШААЛД НЭР ДЭВШҮҮЛЭХ ТУХАЙ
232023-02-14О.АМГАЛАНТӨРИЙГ ӨНДӨРШИЛ СУМЫН ЗДТГ-ЫН ХУУЛЬ, ЭРХ ЗҮЙН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТНИЙ АЛБАН ТУШААЛД НЭР ДЭВШҮҮЛЭХ ТУХАЙ
212023-02-14Д.ЗУЛЦЭЦЭГИЙГ ЦАГААНДЭЛГЭР СУМЫН ЗДТГ-ЫН МАА-Н ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ТӨЛӨВЛӨЛТ, МЕНЕЖМЕНТ, МАЛЫН ҮРЖЛИЙН БҮРТГЭЛИЙН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТНИЙ АЛБАН ТУШААЛД НЭР ДЭВШҮҮЛЭХ ТУХАЙ
162023-02-14Т.МӨНХТУЛГЫГ САЙНЦАГААН СУМЫН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН АЖЛЫН АЛБАНЫ МЭРГЭЖИЛТНИЙ АЛБАН ТУШААЛД НЭР ДЭВШҮҮЛЭХ ТУХАЙ
182023-02-14М.ЦЭРЭНЧУНТЫГ ГУРВАНСАЙХАН СУМЫН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН АЖЛЫН АЛБАНЫ МЭРГЭЖИЛТНИЙ АЛБАН ТУШААЛД НЭР ДЭВШҮҮЛЭХ ТУХАЙ
202023-02-14М.ХАЛИУНААГ ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ГАЗРЫН ЯАРАЛТАЙ ГАМШГИЙН ҮЕИЙН ТУСЛАМЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТНИЙ АЛБАН ТУШААЛД НЭР ДЭВШҮҮЛЭХ ТУХАЙ
192023-02-14А.ГАНЦЭЦЭГИЙГ БАЙГАЛЬ ОРЧИН, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ГАЗРЫН ОРЧНЫ БОХИРДОЛ, ХИМИЙН ХОРТ БОДИС, БАЙГАЛИЙН ГАМШИГ, УУР АМЬСГАЛЫН ӨӨРЧЛӨЛТ, ДОТООД АЖИЛ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТНИЙ АЛБАН ТУШААЛД НЭР ДЭВШҮҮЛЭХ ТУХАЙ
042023-02-13Ц.ЗАЯАГ ГУРВАНСАЙХАН СУМЫН ЗДТГ-ЫН ТӨСӨВ, ТӨРИЙН САНГИЙН МЭРГЭЖИЛТНИЙ АЛБАН ТУШААЛД НЭР ДЭВШҮҮЛЭХ ТУХАЙ