ТАСЗӨВЛӨЛ

ОгнооНэр
542022-11-10О.Мөнхзулыг ГХБХБГ-ын барилгын асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтний албан тушаалд нэр дэвшүүлэх тухай
532022-11-10С.Ганбаярыг Өлзийт сумын МЭТ-ын улсын байцаагчийн албан тушаалд нэр дэвшүүлэх тухай
522022-11-10М.Ууганцэцэгийг татварын хэлтсийн хүний нөөцийн асуудал хариуцсан мэргэжилтний албан тушаалд нэр дэвшүүлэх тухай
512022-11-10Л.Адъяацэрэнг МЭГ-ын халдварт өвчний асуудал хариуцсан мэргэжилтний албан тушаалд нэр дэвшүүлэх тухай
502022-11-10Д.Цэнд-Аюушийг Дэрэн сумын газрын даамлын албан тушаалд нэр дэвшүүлэх тухай
482022-11-10Г.Цэвэлмааг Өндөршил сумын татварын улсын байцаагчийн албан тушаалд нэр дэвшүүлэх тухай
482022-11-10Ж.Батдэлэгийг Шүүхийн тамгын газрын шүүх хуралдааны нарийн бичгийн даргын албан тушаалд нэр дэвшүүлэх тухай
472022-11-10Д.Золжаргалыг БОАЖГ-ын орчны бохирол, уур амтгалын өөрчлөлт, дотоод ажил хариуцсан мэргэжилтний албан тушаалд нэр дэвшүүлэх тухай
462022-11-10Төрийн захиргааны гүйцэтгэх албан тушаалын сонгон шалгаруулалт зохион байгуулах комисс томлиох тухай
452022-11-10Ш.Төрбатыг шагналд нэр дэвшүүлэх тухай
442022-11-10Н.Эрдэнэ-Очирыг шагналд нэр дэвшүүлэх тухай
432022-11-10Н.Нандин-Эрдэнийг Өлзийт сумын ЗДТГ-ын төсөв, төрийн сангийн мэргэжилтэнд нэр дэвшүүлэх тухай
422022-11-10Х.Уугандоржийг Өндөршил сумын ЗДТГы-н МАА-н үлйдвэрлэлийн төлөвлөлт, менежмент, малын үржлийн бүртгэлийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэнд нэр дэвшүүлэх тухай
412022-11-10Б.Баттогтохыг Дэлгэрцогт сумын ЗДТгы-н МАА-н үйлдвэрлэлтийн төлөвлөлт, менежмент, малын үржлийн бүртгэлийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэнд нэр дэвшүүлэх тухай
402022-11-10Э.Одгэрэлийг Сайнцагаан сумын ЗДТГ-ын төсөв, төрийн сангийн мэргэжилтэнд нэр дэвшүүлэх тухай
392022-11-10Төрийн захиргааны туслах албан тушаалын сонгон шалгаруулалт зохион байгуулах комисс томилох ухай
382022-11-10Албан тушаалын тодорхойлолт хянаж зөвшөөрөл олгох тухай
372022-11-10Ч.Өлзийжаргалыг Нийгмийн даатгалын хэлтсийн Сан хариуцсан мэргэжилтний албан тушаалд нэр дэвшүүлэх тухай
362022-11-10Б.Гандэлгэрийг Нийгмийн даатгалын хэлтсийн төлөвлөлт, нэрийн данс хариуцсан мэргэжилтний албан тушаалд нэр дэвшүүлэх тухай
352022-11-10Х.Оюунчимэгийг Дэлгэруогт сумын нийгмийн даатгалын байцаагчийн албан тушаалд нэр дэвшүүлэх тухай