ТАСЗӨВЛӨЛ

ОгнооНэр
032023-01-30ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТӨСВИЙН ШУУД ЗАХИРАГЧИЙН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ КОМИСС ТОМИЛОХ ТУХАЙ
022023-01-30ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ УДИРДАХ, ГҮЙЦЭТГЭХ, ТУСЛАХ АЛБАН ТУШААЛЫН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ КОМИСС ТОМИЛОХ ТУХАЙ
012023-01-30ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ ГҮЙЦЭТГЭХ АЛБАН ТУШААЛЫН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ КОМИСС ТОМИЛОХ ТУХАЙ
682022-11-10Г.Дэлгэрмааг Сайхан-Овоо сумын МЭТ-ын тархвар зүйчид нэр дэвшүүлэх тухай
382022-11-10Албан тушаалын тодорхойлолт хянаж зөвшөөрөл олгох тухай
482022-11-10Г.Цэвэлмааг Өндөршил сумын татварын улсын байцаагчийн албан тушаалд нэр дэвшүүлэх тухай
482022-11-10Ж.Батдэлэгийг Шүүхийн тамгын газрын шүүх хуралдааны нарийн бичгийн даргын албан тушаалд нэр дэвшүүлэх тухай
472022-11-10Д.Золжаргалыг БОАЖГ-ын орчны бохирол, уур амтгалын өөрчлөлт, дотоод ажил хариуцсан мэргэжилтний албан тушаалд нэр дэвшүүлэх тухай
462022-11-10Төрийн захиргааны гүйцэтгэх албан тушаалын сонгон шалгаруулалт зохион байгуулах комисс томлиох тухай
452022-11-10Ш.Төрбатыг шагналд нэр дэвшүүлэх тухай
442022-11-10Н.Эрдэнэ-Очирыг шагналд нэр дэвшүүлэх тухай
432022-11-10Н.Нандин-Эрдэнийг Өлзийт сумын ЗДТГ-ын төсөв, төрийн сангийн мэргэжилтэнд нэр дэвшүүлэх тухай
422022-11-10Х.Уугандоржийг Өндөршил сумын ЗДТГы-н МАА-н үлйдвэрлэлийн төлөвлөлт, менежмент, малын үржлийн бүртгэлийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэнд нэр дэвшүүлэх тухай
412022-11-10Б.Баттогтохыг Дэлгэрцогт сумын ЗДТгы-н МАА-н үйлдвэрлэлтийн төлөвлөлт, менежмент, малын үржлийн бүртгэлийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэнд нэр дэвшүүлэх тухай
402022-11-10Э.Одгэрэлийг Сайнцагаан сумын ЗДТГ-ын төсөв, төрийн сангийн мэргэжилтэнд нэр дэвшүүлэх тухай
392022-11-10Төрийн захиргааны туслах албан тушаалын сонгон шалгаруулалт зохион байгуулах комисс томилох ухай
302022-11-10Г.Энхтайваныг аймгийн ЗДТг-ын СТСХ-ийн даргад нэр дэвшүүлэх тухай
322022-11-10Х.Дашнямыг аймгийн ЗДТГ-ын Хөдөө аж ахуйн асуудал хариуцсан мэргэжилтний албан тушаалд нэр дэвшүүлэх тухай
312022-11-10Б.Энхжаргалыг Адаацаг сумын татварын улсын байцаагчид нэр дэвшүүлэх тухай
332022-11-10Б.Ууганбатыг Луус сумын татварын улсын байцаагчийн албан тушаалд нэр дэвшүүлэх тухай